Proiectul Transfrontalier ” UNITED IN DIVERSITY – YOUTH SHARING TRADITIONAL ARTS AND HANDICRAFTS”

Asociaţia Tinerilor Români din Basarabia şi Bucovina implementează proiectul “UNITED IN DIVERSITY – YOUTH SHARING TRADITIONAL ARTS AND HANDICRAFTS“, (contract nr. MIS-ETC 1913) finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 3 – promovarea activităţilor people-to-people.

Proiectul va fi implementat timp de un an, începând cu 1 octombrie 2013.

Beneficiarul este Centrul Regional de Resurse în Turism Iaşi, România, iar parteneri în cadrul acestui proiect sunt: Secţia raională Cultură Hînceşti, Republica Moldova; ONG ”Centrul Bucovinean de Artă pentru Conservarea şi Promovarea Culturii tradiţionale Româneşti” Ucraina și ONG ” Asociaţia Tinerilor Români din Basarabia şi Bucovina”.

Obiectivul principal al proiectului este de a promova o interacţiune sporită între oamenii şi comunităţile din zona transfrontalieră prin împărtăşirea valorilor, tradiţiilor şi moştenirii culturale comune, precum şi prin îmbrățișarea diversității culturale.

 

Principalele rezultate ale proiectului ce urmeaza a fi obtinute:

  • Organizarea a 3 tabere artistice pentru copii după cum urmează: tabără de încondeiere a ouălor în România ,tabără de sculptură în lemn în Ucraina și tabără de olărit în Republica Moldova. În cadrul acestor tabere copiii vor participa la ateliere de lucru, unde vor fi instruiți de specialiști în arta tradițională specifică taberei, vor merge în excursii, vor organiza o expoziție în cadrul taberei unde vor fi expuse obiecte confecționate de ei.
  • Organizarea a trei expoziții cu toate obiectele tradiționale realizate (în România, Ucraina și Republica Moldova), astfel, în fiecare țară vor fi expuse obiecte confecționate în țările învecinate.
  • Donarea acestor obiecte unor centre de copii cu dizabilități și realizarea unei serii de workshopuri de confecționare a unor obiecte tradiționale similare.

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de 90 de elevi cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani și 9 manageri tehnici cu pregătire artistică în domeniile: încondeiere de ouă, sculptură în lemn și olărit.

Valoarea totală a finanţării europene a proiectului este de 166.000 EUR.

Mai multe informaţii despre proiectele transfrontaliere de acest tip pot fi găsite pe pagina web www.ro-ua-md.net .

În perioada iulie 2017 au fost organizate activități privind Tabăra internațională de pictură- organizată de Clubul Rotaru Bacău, în cadrul ACRRT Iași, punct de lucru pensiunea Montana din Slănic Moldova , ca urmare a continuării obiectivelor proiectului transfrontalier Cod MIS ETC 1913.